تضمین اصالت کالا و گارانتی اصلی

ویندوز ایران؛ فقط کالای اصلی

ویندوز ایران اصالت همۀ کالاهایش را تضمین و همۀ آن‌ها را با گارانتی اصلی و معتبر عرضه می‌کند.